• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

จิตวิญญาณองค์กร

คุณภาพ มาตรฐาน ความทุ่มเท แนวคิดนวัตกรรมบริการ บริการจริงใจ ความร่วมมือแบบ win-win

โอกาสทางธุรกิจ

มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรชั้นหนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องสำอางของจีน

วัตถุประสงค์ขององค์กร

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริการที่เป็นเลิศ แสวงหาความสมบูรณ์แบบ

หลักการองค์กร

ชนะชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

ปรัชญาองค์กร

มีอุดมการณ์และความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น